Cory Wade walking NYFW

Cory Wade walking during New York Fashion Week for Mr Hua Mr Shua & Niu Niu Chou. Global Fashion Collective. 2019